"Whichareyourshoes?"

แปลว่า:รองเท้าคู่ไหนเป็นของคุณ

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0hJi1
0hJi1
  • 13
  • 48

รองเท้าของคุณคู่ไหน น่าจะได้นะ

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย