"The girls write."

แปลว่า:พวกเด็กผู้หญิงเขียน

December 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Juymeaw

เด็กผู้หญิงหลายคนก็ไม่ได้หรอ.. อิอิ


https://www.duolingo.com/profile/iWp57

งง S จะเติมทำไมถ้าไม่แปล

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย