"Thegirlswrite."

แปลว่า:พวกเด็กผู้หญิงเขียน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Juymeaw

เด็กผู้หญิงหลายคนก็ไม่ได้หรอ.. อิอิ

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย