"The man walks."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้เดิน

December 27, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/FAHSAIChoo

ออกเสียงถูกแล้วนะคะทำไมระบบบองผิด?


https://www.duolingo.com/profile/deer1993

สวัสดี​ค่ะ​


https://www.duolingo.com/profile/NAPHAT148327

ถ้าตอบถูกแล้วยังให้ผิดเนี้ย..ระบบช่วยแก้ไขด้วยนะ


https://www.duolingo.com/profile/Juymeaw

ก็ตอบถูกแล้วนี่คะ.. งง


https://www.duolingo.com/profile/miTA472653

ตอบถูกแล้วครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย