"Themanwalks."

แปลว่า:ผู้ชายเดิน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Juymeaw

ก็ตอบถูกแล้วนี่คะ.. งง

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย