"The man walks."

แปลว่า:ผู้ชายเดิน

December 27, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Juymeaw

ก็ตอบถูกแล้วนี่คะ.. งง


https://www.duolingo.com/profile/NAPHAT148327

ถ้าตอบถูกแล้วยังให้ผิดเนี้ย..ระบบช่วยแก้ไขด้วยนะ


https://www.duolingo.com/profile/miTA472653

ตอบถูกแล้วครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย