"The girl eats a strawberry."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินสตรอเบอร์รี่

December 29, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wankanaysr1

พูดถูกแล้วแต่ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/Pati695266

คำไทยที่ถูกต้องต้องสะกดว่าสตรอว์เบอรรี ซึ่งมันควรถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/8HhP9

กูแค่ไม่เติม ร เรือ ถึงกับผิด? What?


https://www.duolingo.com/profile/PhetPhetni1

สตรอเบอรี่ ในกูเกิลเขียนแบบนี้


https://www.duolingo.com/profile/V-CUS

พูดถูกแต่ผิดซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/kritshna1

หมดกำลังใจละ .....พูดหลายสิบรอบแล้สนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย