1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณมองเห็นความแตกต่างไหม"

"คุณมองเห็นความแตกต่างไหม"

แปลว่า:Can you see the difference?

December 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

For comparison, how would I say "Do you look different?"


https://www.duolingo.com/profile/TheRedLotus666

Do you see the difference ดูเหมาะกว่านะ ถ้า Can you see the difference จะแปลว่า คุณสามารถมองเห็นถึงความแตกต่างไหม


https://www.duolingo.com/profile/TmtmPech

ทำไมเหลือแค่สองคนเพิ่มผมอีกหนึ่งคนก็จะเป็นสาม...หวังไว้ว่าจะมีคนที่สี่...ฝันดีทุกคน


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

Do you or can you?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย