https://www.duolingo.com/amii.18

[Song_Ngữ] Những Sự Thật Thú Vị Về ❝New Year's Eve❞ by _18_

Àn nhon+


As we’re about to ring in the New Year, here are some facts about New Year’s Eve to explain some of your existing traditions, and maybe inspire you to try some new ones!

Khi chúng ta chuẩn bị cho năm mới, đây là một số sự thật về đêm giao thừa để giải thích một số truyền thống hiện có của bạn và có thể truyền cảm hứng cho bạn để thử một số truyền thống mới!

1. The song traditionally sung on New Year’s, “Auld Lang Syne,” means “times gone by”.

This song was especially famous in Vietnam during French colonial period (1858-1945) and in South Vietnam (1954-1975) due to French and American soldiers brought it to Vietnam. Everytime i hear this song, i always remember my deceased uncle sang it to me when i was little kid by its famous parody lyric in Vietnam: "Ò e, con ve đánh đu, tặc zăng nhảy dù, zoro bắn súng. Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi!"

1 . Bài hát được hát theo truyền thống vào dịp năm mới, Auld Lang Syne, có nghĩa là thời gian đã trôi qua.

Bài hát này đặc biệt nổi tiếng ở Việt Nam trong thời Pháp thuộc (1858-1945) và ở miền Nam Việt Nam (1954-1975) do lính Pháp và Mỹ mang nó đến Việt Nam. Lời bài hát nhại nổi tiếng của nó ở Việt Nam: "Ò e, con ve, đánh đu, tặc zăng nhảy dù, zoro bắn súng. Chết cha con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi!"

Nghe thử ⇢ https://www.youtube.com/watch?v=eG3afAIi6IQ


2. Black eyed peas, ham, and cabbage are considered good luck if you eat them on New Year’s Eve or Day because it is believed they will bring you money.

Đậu mắt đen, giăm bông và bắp cải được coi là may mắn nếu bạn ăn chúng vào ngày hoặc đêm giao thừa vì tin rằng chúng sẽ mang lại tiền cho bạn.


3. Lobster and chicken are considered bad luck because lobsters can move backward and chickens can scratch in reverse, so it is thought these foods could bring a reversal of fortune.

3. Tôm hùm và gà được coi là xui xẻo vì tôm hùm có thể di chuyển ngược và gà có thể cào ngược, vì vậy người ta cho rằng những thực phẩm này có thể mang lại sự đảo ngược của vận may.


4. In Italy, people wear red underwear on New Year’s Day to bring good luck all year long. The tradition dates back to medieval times.4.

Ở Ý, mọi người mặc đồ lót màu đỏ vào ngày đầu năm để mang lại may mắn suốt cả năm. Truyền thống bắt nguồn từ thời trung cổ.


5. Time Square New Year’s Eve Ball was first dropped in 1907 after there was a fireworks ban. The original ball weighed 700 pounds and featured 100 25-watt bulbs. Much different to the ball we know today!

5. Quả bóng đêm giao thừa của Time Square được thả lần đầu tiên vào năm 1907 sau khi có lệnh cấm bắn pháo hoa. Quả bóng ban đầu nặng 700 pound và có 100 bóng đèn 25 watt. Khác biệt nhiều với quả bóng chúng ta biết ngày nay!


6. The earliest known New Year celebrations were in Mesopotamia and date back to 2000 B.C.

6. Lễ kỷ niệm năm mới được biết đến sớm nhất là ở Mesopotamia và có từ năm 2000 trước Công nguyên.


7. January is named after Janus, the god with two faces, one looking forward and one looking backward. He is the god of beginnings, transitions, gates, doors, passages, and endings.

7. Tháng giêng được đặt theo tên của Janus, vị thần có hai khuôn mặt, một người nhìn về phía trước và một người nhìn về phía sau. Ông là vị thần của sự khởi đầu, chuyển tiếp, cổng, cửa ra vào, lối đi và kết thúc.

8. Ancient Persians gave New Year’s gifts of eggs, which symbolised productiveness.

8. Người Ba Tư cổ đại đã tặng quà là trứng nhân dịp năm mới, tượng trưng cho năng suất.


9. The first recorded New Year’s celebration dates back 4,000 years to Babylon, when the first moon after the spring equinox marked a new year. In 46 B.C., Julius Caesar created a calendar with Jan. 1 as the first day of the year, partly to honour Janus, the month’s namesake.

9. Lễ kỷ niệm năm mới được ghi nhận đầu tiên có niên đại 4.000 năm tới Babylon, khi mặt trăng đầu tiên sau khi xuân phân đánh dấu một năm mới. Vào năm 46 trước Công nguyên, Julius Caesar đã tạo ra một lịch với ngày 1 tháng 1 là ngày đầu tiên của năm, một phần để tôn vinh Janus, tên của tháng.


10. The tradition to kiss at midnight isn’t a recent invention. According to old English and German folklore, the first person you come across in the new year could set the tone for the next 12 months.

10. Truyền thống hôn vào nửa đêm không phải là một phát minh gần đây. Theo văn hóa dân gian tiếng Anh và tiếng Đức cũ, người đầu tiên bạn gặp trong năm mới có thể thiết lập giai điệu trong 12 tháng tới.

Xem thêm ⇢ Lý do mọi người thường trao nhau nụ hôn đêm giao thừa

11. To ensure a year of good luck, firecrackers and noisemakers became tradition in order to scare away any remaining evil spirits and to ensure a brand new start.

11. Để đảm bảo một năm may mắn, pháo và tiếng ồn đã trở thành truyền thống để xua đuổi mọi linh hồn ma quỷ còn sót lại và đảm bảo một khởi đầu hoàn toàn mới.


12. 2,000 pounds (907kg) of confetti are dropped on the crowd in Times Square at midnight.

12. 2.000 pound (907kg) hoa giấy được thả trên đám đông ở Quảng trường Thời đại lúc nửa đêm.


Source: HereEND~

~Thanks for reading!~

December 31, 2018

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Kim_nguu
 • 14
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2
 • 6
 • Vote và chúc mừng năm mới HAPPY NEW YEAR!!
January 1, 2019

https://www.duolingo.com/hyeon97
 • 15
 • 15
 • 15
 • 12
 • 252
 • Upvote
 • Happy New Year <3
December 31, 2018

https://www.duolingo.com/amii.18

Mơn~ Huyền cũng vậy nhé

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/Miakings2k3

Up * Happy new year

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/Nancymld..2k6
 • chúc mọi người năm mới vui vẻ *Up
January 1, 2019

https://www.duolingo.com/Miup2k6

Upvote cho cj

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/-...Mun...-
 • Vote and Happy New Year.Hurray~!
January 1, 2019

https://www.duolingo.com/.iamfw11.

Hay :)) Happy New Year nha :D

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Happy New Year!!!!

 • Upvote!

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/_broken.4_
 • vote :> à mà s cậu k rút gọn 2 cái nguồn bên trên giống cái nguồn cuối cùng v?
January 1, 2019

https://www.duolingo.com/amii.18

À mình rút gọn nguồn theo các cách khác nhau là để phù hợp cho từng phần của bài đăng á :) Cảm ơn bạn và chúc bạn năm mới vui vẻ nha

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/_28.love
 • à ừm :> bạn cũng vậy nhé ;)
January 1, 2019

https://www.duolingo.com/Meow-chan

Happy New Year!!!

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/jason009hasty

:)))))))))))))))))))))))))))) Happy New Year!!!

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/_shii.25

vote :) Happy New Yearrr !!!

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/-onikri-

happy new year- upvote

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/MinhhoangTran2k7

Happy new year to everyone!

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/.Sadness.

HAPPY

NEW

YEAR!!! <3

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/-Dii
 • 11
 • 4
 • 3

happy new year :) like cho bạn.-.

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/Kim0chi

near

January 2, 2019

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
 • 23
 • 19
 • 17
 • 2
 • 2

vote

January 2, 2019

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Happy New Year!

 • Vote cho_18_ nhé!

January 2, 2019

https://www.duolingo.com/binnice

Happy new year

January 6, 2019

https://www.duolingo.com/-onikri-

zoro bắn súng :v

January 1, 2019

https://www.duolingo.com/_Vivi_2k8_
 • 23
 • 19
 • 17
 • 2
 • 2

Rút gọn nguồn như thế nào ạ?

January 3, 2019

https://www.duolingo.com/BananaProfessor

bài hát đầu bài hài ghê hem

January 13, 2019

https://www.duolingo.com/-AcE.k7
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 15

Wow

 • Like
January 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.