"Youdrinkwater."

แปลว่า:คุณดื่มน้ำ

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/z4GE4

ฉันว่าฉันทำถูกแล้วน้ะ

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย