"You drink water."

แปลว่า:คุณดื่มน้ำ

December 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/z4GE4

ฉันว่าฉันทำถูกแล้วน้ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย