"Yes, but until when?"

แปลว่า:ใช่แต่ว่าจนถึงเมื่อไร

December 31, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Top544710

ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า"ว่า"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย