"Wewentoutlastnight."

แปลว่า:พวกเราได้ออกไปข้างนอกเมื่อคืนนี้

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Top544710

There're no "have gone" why should we have "ได้"​ in translation

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย