"We went out last night."

แปลว่า:พวกเราได้ออกไปข้างนอกเมื่อคืนนี้

January 2, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Top544710

There're no "have gone" why should we have "ได้"​ in translation


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

ไม่ควรจะมี "ข้างนอก"


https://www.duolingo.com/profile/ICE.9

พวกเราออกไปข้างนอกเมื่อคืนนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย