"Thetitleisbig."

แปลว่า:ยศใหญ่

2 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11
loAx11
  • 25
  • 262

มันคือสำนวนใช่ไหม ? The title is big = ยศใหญ่

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย