"พวกเราไม่หิว"

แปลว่า:We are not hungry.

January 3, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/9asx9

No,not ใช้ยังไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/jirada4

ตอบผิดค่ะข้อนี้สับสนระหว่างNo กับ Not


https://www.duolingo.com/profile/H9x56

-No กรณี 1 ใช้ตอบคำถาม เช่น No ที่ไม่มีคำนำหนเานาม เช่น Hurry up! We have no time left. กรณี 3 ใช้นำหน้า V.ing เช่น No smoking in this area! -Not กรณี 1 ใช้นำหน้าคำกริยาหลักเพื่อทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ โดยกฎสำคัญเลยต้องมีกริยาช่วย เช่น I do not like Korean music. กรณี 2 ใช้นำหน้าคำนามที่มีคำนำหน้านามหรือคำนามที่มีคำคุณศัพท์บอกจำนวน เช่น Not a cloud was in the sky. กรณี 3 ใช้นำหน้าคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) หรือคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่ออธิบายคำกริยา เช่น It’s not surprising that she doesn’t want to go.


https://www.duolingo.com/profile/Gik658223

ใช่ฉันสับสน no not


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

หลังจากสับสน ก็จะได้แบบนี้แหละ ส น


https://www.duolingo.com/profile/eQRG8

No ไม่ not ไม่ไช่ ไม่ได้ น่าจะงี้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย