"I walk to her."

แปลว่า:ฉันเดินเข้าหาเธอ

January 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ITSUKIKara

เหมือนจีบกันเลยอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย