https://www.duolingo.com/vngdhuyen

les vestiges du français dans le vietnamien [or a non-exhaustive list of French words in VNmese]

vngdhuyen
 • 25
 • 23
 • 10
 • 9
 • 9
 • 796

here's my very own list of most common French words that have been introduced in VN during the colonization. to be updated...

[note: the [English] translations are not necessarily the equivalents of the French words but of the Vietnamized loanwords. sometimes loanwords lose their first meanings and evolve into other connotations.]

Architecture:
ban công = balcon [balcony]
(nhà) băng = banque [bank]
băng (ghế) = banc [bench]
(ghế) đi văng = divan [couch]
(nhà) ga = gare [train station]
(đèn) nê ông = néon [luminous tube]
(ghế) sô pha = sofa [sofa]
toa lét = toilette [washroom]
xa lông = salon [living room]
vi la = villa [mansion]

Arts:
(máy) âm li = amplificateur [audio amplifier]
an bom = album [photo album/record]
(màu) be = beige [beige]
(màu) ghi = gris [grey]
(đàn) ghi ta = guitar [guitar]
lăng xê = lancer [to launch someone's career, make them famous]
(màu xanh) lơ = bleu [blue]
mi cờ rô = microphone [mic]
phim = film [movie]
(đàn) pi a nô = piano [piano]
(điệu) tăng gô = tango [tango]
tông (nhạc) = ton [tone]
(điệu) van = valse [waltz]
(màu xanh) ve = vert [green]
(đàn) vì ô lông = violon [violon]

Divertissement:
ách = as [ace (playing card)]
băng (cát xét, dĩa, ... ) = bande (magnétique) [video/audio tape]
(hạt) bi = bille [marble]
bích = pique [spade (playing card)]
bida = billard [pool]
búp bê = poupée [doll]
cát xét = cassette [magnetic tape]
cơ = coeur [heart (playing card)]
đầm = dame [queen (playing card)]
nhép = trèfle [club (playing card)]
rô = carreau [diamond (playing card)]

Gastronomie:
a ti sô = artichaut [artichoke]
bia = bière [beer]
bít tết = bifteck [beef steak]
bơ = beurre [butter]
cà phê = café [coffee]
cà rem = crème (glacée) [ice cream]
cà rốt = carotte [carot]
(đậu) cô ve = haricot vert [green bean]
cùi dia = cuillière [spoon]
da ua = yaourt [yogurt]
(bánh) ga tô = gâteau [cake]
gu = goût [taste]
kem = crème [cream/ice cream]
ô liu = olive [olive]
(trứng) ôm lết = omelette [omelet]
(trứng) ốp la = (oeuf) au plat [fried egg]
(bánh) pa tê sô = pâté chaud [puff pastry with a meat filling]
phin = filtre [filter]
phô mai = fromage [cheese]
sô cô la = chocolat [chocolate]
sơ ri = cerise [cherry]
sú = chou [cabbage]
su hào = chou-rave [kohlrabi]
súp lơ = chou-fleur [cauliflower]
tách = tasse [mug]
va ni = vanille [vanilla]
(rượu) vang = vin [wine]
xà lách = salade [lettuce]
xà lát = salade [salad]
xoong = casserole [pot/pan]
xúc xích = saucisse [sausage]
xi rô = sirop [syrup]
xốt = sauce [sauce]
xúp = soupe [soup]

Habillement:
ba lô = ballot [backpack]
bốt = botte [boot]
cà vặt = cravate [necktie]
(mũ) cát két = casquette [cap]
com lê = complet [suit]
(áo) coóc xê = corset [corset]
(áo) đầm = (vêtement de) dame [dress]
(quần) din = jeans [jeans]
găng = gant [glove]
(áo) măng tô = manteau [coat]
(áo) mai ô = maillot [undershirt]
mốt = mode [fashion]
(khăn) mùi xoa = mouchoir [handkerchief]
nơ = noeud [knot]
phéc-mơ-tuya = fermeture (éclair) [zipper]
(áo) sơ mi = chemise [shirt]
(dép) xăng đan = sandale [sandal]
(quần) xi lip = slip [underpants]
tạp dề = tablier [apron]
(áo) vét = veste [jacket]
xà bông = savon [soap]
(túi) xắc = sac [bag]
xanh tua = ceinture [belt]
(áo) xu chiêng = soutien-gorge [bra]

Matériau:
bê tông = béton [concrete]
(giấy) các tông = carton [cardboard]
cao su = caoutchouc [rubber]
i nóc = acier inoxydable [stainless steel]
len = laine [wool]
nhôm = aluminium [aluminium]
ni lông = nylon [nylon/plastic]
phớt = feutre [felt]
véc ni = vernis [varnish]
xa tanh = satin [satin]
xi (giày) = cire [shoe polish]
xì măng = ciment [cement]
xoa = soie [silk]

Mécanique:
ắc-quy = accumulateur électrique [wet-cell battery]
ăng ten = antenne [antenna]
bơm = pomper [to pump]
bu gi = bougie [spark plug]
ca pô = capot (de voiture) [hood (of a car)]
cốp = coffre (de voiture) [trunk (of a car)]
cờ lê = clé [wrench]
đề = démarreur [engine starter]
ghi đông = guidon [handlebar]
lò xo = ressort [spring]
mô tơ = moteur [engine]
mỏ lết = (clé à) molette [adjustable wrench]
pin = pile [battery]
(đèn) pha = phare [headlamp]
phanh = frein [brake]
sạc = charger [to charge]
tuốc bin = turbine [turbine]
tuốc nơ vít = tournevis [screwdriver]
van = valve [valve]
vít = vis [screw]
vô lăng = volant [steering wheel]
xăng = essence [petrol]
xi lanh = cylindre [cylinder]
(đèn) xi nhan = signal [turn signal]
xu páp = soupape [valve]

Personne:
ba = papa [dad]
băng = bande [group of people]
băng (đảng) = bande [pejorative term for gang with criminal deeds]
cua (gái/trái) = faire la cour/courtiser [to flirt]
đốc tờ = docteur [doctor]
(thằng) gã = gars [guy]
gác = garde [guard]
ga lăng = galant [courteous]
má = maman [mom]
ma đam = madame [lady]
ma lanh = malin [smart (if used positively)/crooked (if used negatively)]
sếp = chef [chef/leader]
xẹc = servir [to serve, wait on]
xơ = soeur/religieuse [nun]

Science:
(khí) ga = gaz [gas]
gam = gramme [gram]
kí = kilogramme [kilogram]
li = millimètre [millimetre]
lít = litre [litre]
lô gic = logique [logic]
mét = mètre [metre]
(khí) ô xi = oxygène [oxygen]
vi rút = virus [virus]

Véhicule:
(xe) ba gác = bagage [three-wheeled motorbike wagon used for deliveries]
ca nô = canot [canoe]
(xe) mô tô = moto/motocyclette [motorcycle]
(xe) ô tô = automobile [car]
(xe) ô tô buýt = autobus [bus]
(đường) rầy = rail [railroad]
rơ moóc = remorque [trailer]
(xe) tắc xi = taxi [taxi]
(xe) tăng = tank [tank]
(xe) xích lô = cyclo-pousse [rickshaw]

Divers:
ba toong = bâton [stick]
băng (bó) = (couvrir d'un) bandage [to bind up, cover a wound with a bandage]
(tấm) bạt = bâche [tarpaulin]
(bút) bi = (stylo à) bille [ballpoint pen]
(quả) bom = bombe [bomb]
(dây) cáp = câble [cable]
cóp = copier [to copy]
cú (đấm) = coup (de poing) [punch]
cú (điện thoại) = coup (de téléphone) [phone call]
cua = cours [class]
cúp = couper [to cut]
gôm = gomme (à effacer) [eraser]
lô = lot [batch]
(kính) lúp = loupe [magnifying glass]
mát xa = massage [massage]
mề đay = médaille [medal]
(lễ) No en = Noël [Christmas]
phê = effet [effect]
phốt = faute [mistake]
(tấm) séc = chèque [cheque]
sốc = choque [shock]
tăng xông = hypertension [high blood pressure]
tem = timbre [stamp]
(máy) tông đơ = tondeuse [clipper]
tua = tour [turn/ride]
tuýp = tube [tube]
va li = valise [suitcase]
xì căng đan = scandale [scandal]
xì gà = cigare [cigar]

1 week ago

8 Comments


https://www.duolingo.com/Songve

This is most interesting and helpful. I note many similar words in English so this list will help me easily remember a whole bunch of new words. Now I know why the "usual suspects" comment of Chinese words in a similar way in the lesson sentence discussion. In a similar vein, I note much interest in Latin here in Duolingo and have discovered Latin at the Saigon Zoo and parks near there where the Latin name for specific trees is included with the Vietnamese. Any idea of Vietnamese words from Latin, besides the letters?

Thank you for your time in assembling (assemblage?) this list.

1 week ago

https://www.duolingo.com/vngdhuyen
vngdhuyen
 • 25
 • 23
 • 10
 • 9
 • 9
 • 796

I'm not sure about Latin in VNmese. my guess is that of scientific names in plants & trees, animals, insects, etc. just like anywhere else. if you go to any zoos, aquariums, insectariums, botanical gardens, natural history museums, you would probably see a lot of those nomenclatures.

1 week ago

https://www.duolingo.com/Huy_Ngo
Huy_Ngo
 • 25
 • 24
 • 15
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3

The scientific name is in Latin, as you noted, but no one cares or knows about it, except for biologist, maybe. For other words from Latin, I can only think of chemical element name (which is a scientific thing too), most of which are via French as well. Only natri ("natrium", sodium) and kali ("kalium", potassium), are definitely not from French.

1 week ago

https://www.duolingo.com/Songve

Reason I wondered about Latin is the Catholic priest(s) who came to Vietnam a long time ago and changed writing system to Latin alphabet and to spread Catholicism. I thought along the way some Latin words would have been introduced besides the science stuff.

1 week ago

https://www.duolingo.com/11100100
11100100
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 475

To me this is no doubt the most useful thing i've ever seen on duolingo discussion just in case i'll start studying French someday soon.:)) Thanks so much!

1 week ago

https://www.duolingo.com/vngdhuyen
vngdhuyen
 • 25
 • 23
 • 10
 • 9
 • 9
 • 796

glad it could be helpful.

1 week ago

https://www.duolingo.com/Huy_Ngo
Huy_Ngo
 • 25
 • 24
 • 15
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3

What a nice list! I'd like to add that "kem" is also "ice-cream" in north and both "xa lát" and "xà lách" are from "salade", though the former refers to the dish.

1 week ago

https://www.duolingo.com/vngdhuyen
vngdhuyen
 • 25
 • 23
 • 10
 • 9
 • 9
 • 796

updated.

to me, "kem" means the generic "cream", whether it is ice cream, cake icing, cream soup, hand cream or body lotion, toothpaste, etc. on the other hand, "cà rem" can only refer to "ice cream".

as for "salad", I usually say "xà lách trộn" when it's not the Eastern-style salad "gỏi". I guess our different uses are due to dialect/regional variances.

1 week ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.