1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Zabrałeś nas do domu."

"Zabrałeś nas do domu."

Tłumaczenie:You have taken us home.

May 16, 2014

2 komentarze


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

zabrać/odebrać coś komuś - to take away
zabrać (wyprowadzić, wynieść) z domu, ze szkoły, z pracy
wziąć (przyprowadzić, przynieść) do domu, do szkoły, do pracy
wziąć - coś z sobą na wycieczkę, wziąć coś do kieszenii, wziąć coś do czytania

You have taken us home - Wziąłeś/ Przyjąłeś/ Przyprowadziłeś nas do domu


https://www.duolingo.com/profile/Madziek14

dlaczego nie zalicza "you have taken us to home "?

Learn English in just 5 minutes a day. For free.