"Thatyearweusedtohavemoremoney."

แปลว่า:ปีนั้นเราพวกเราเคยมีเงินมากกว่านี้

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap11

มันคืออะไร อธิบายคำตอบหน่อย แน่ใจนะว่านี่คือภาษาไทย

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย