"That year we used to have more money."

แปลว่า:ปีนั้นเราพวกเราเคยมีเงินมากกว่านี้

January 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

มันคืออะไร อธิบายคำตอบหน่อย แน่ใจนะว่านี่คือภาษาไทย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย