"We have a dog."

แปลว่า:พวกเรามีหมาตัวหนึ่ง

January 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/krittaya6

ถูกทุกตัวอักษร ยังผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย