"Itisinthenorth-westofthecountry."

แปลว่า:มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SORN431748

เบื่อมากกกกกกกก

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย