"It is in the north-west of the country."

แปลว่า:มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

January 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SORN431748

เบื่อมากกกกกกกก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย