"It is in the north-west of the country."

แปลว่า:มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

January 10, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/SORN431748

เบื่อมากกกกกกกก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/6WSX6

มันคือ...กับมันอยู่...ก็อัรเดียวกันจ้าพ่อรูปหล่อจ๋า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย