"Asyouknow."

แปลว่า:อย่างที่คุณรู้

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0hJi1
0hJi1
  • 13
  • 48

"เหมือนที่คุณรู้" ได้ไหม

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย