"As you know."

แปลว่า:อย่างที่คุณรู้

January 10, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/0hJi1

"เหมือนที่คุณรู้" ได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย