"Itisnotnecessary."

แปลว่า:มันคือสิ่งที่ไม่จำเป็น

1 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

มันไม่จำเป็น ถูกกว่าไหม สิ่งมาจากไหน

1 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย