"คุณดื่มนมและฉันดื่มน้ำ"

แปลว่า:You are drinking milk and I am drinking water.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Dream_clounds

Drink women ก้มา555

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย