"ปัญหาน่าสนใจ"

แปลว่า:The issue is interesting.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

The problem is interesting. ก็น่าจะถูกเหมือนกันแต่ทำไมไม่ถูก แบบนี้ทำให้คนเรียนสับสน ควรแก้ไข

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย