1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ปัญหาน่าสนใจ"

"ปัญหาน่าสนใจ"

แปลว่า:The issue is interesting.

January 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

The problem is interesting. ก็น่าจะถูกเหมือนกันแต่ทำไมไม่ถูก แบบนี้ทำให้คนเรียนสับสน ควรแก้ไข

Learn English in just 5 minutes a day. For free.