"Four children read one book."

แปลว่า:เด็กสี่คนอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม

January 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Saku_smile

เด็กสี่คนอ่านหนังสือเล่มเดียวไม่ได้หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/i17h2

ผมพูดถุกละนะเเต่ทำไมขึ้นผิด ขอกดธงรายงานนะอีดอก


https://www.duolingo.com/profile/annihavetwocats

เดี่ยวaเดี่ยวone. งงเด้


https://www.duolingo.com/profile/SystemTH

ใช้ a book ไม่ได้รึ นึกว่า one book คือ หนึ่งเล่ม


https://www.duolingo.com/profile/JiranatDee

เล่มหนึ่งไม่ได้หรอคะ?(づ ̄ ³ ̄)づ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย