1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề Duolingo
 4. >
 5. The topic: TV is just for fun…

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-

The topic: TV is just for fun, not for study

Chào mina! Anh đây, Hôm nay Anh muốn hỏi mina về chủ đề bên trên. Anh phải viết một bài luận về chủ đề đó nên mong mina giúp đỡ.


Đây là bài của Anh, nếu có sai sót gì mong mina chỉnh cho!

Hi everyone, my name is Anh. Today I will talk about my group's topic: TV is just for fun, not for study. I disagree on this topic because there are currently many educational channels.

Benefits of watching television in education:

 • When watching TV we can watch channels with educational programs, for example we can watch VTV7.

 • Current educational programs are very popular. Especially on VTV7 channel and animation channels. The reason why I say useful channels for learning because hidden in each film is a lesson for each of us.

 • When watching programs like Who is a millionaire or Fast as lightning, the questions also help us understand more knowledge.

 • When watching TV we don't have to go anywhere but still know many things like the Hawaiian sea and so on

For these reasons, I disagree with the topic:TV is just for fun, not for study.

Thank you for listening!

Dịch:

Chào mọi người, tôi tên là Anh. Hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề của nhóm tôi: TV chỉ để vui chứ không phải để học. Tôi không đồng ý về chủ đề này vì hiện tại có nhiều kênh giáo dục.

Lợi ích của việc xem truyền hình trong giáo dục:

 • Khi xem TV chúng ta có thể xem các kênh với các chương trình giáo dục, ví dụ chúng ta có thể xem VTV7.

 • Các chương trình giáo dục hiện nay rất phổ biến. Đặc biệt là trên kênh VTV7 và các kênh hoạt hình. Lý do tại sao tôi nói các kênh hữu ích cho việc học vì ẩn trong mỗi bộ phim là một bài học cho mỗi chúng ta.

 • Khi xem các chương trình như Ai là triệu phú hay Nhanh như chớp, các câu hỏi cũng giúp chúng tôi hiểu thêm kiến thức.

 • Khi xem TV chúng ta không cần phải đi đâu mà vẫn biết nhiều thứ như biển Hawaii, v.v.

Vì những lý do này, tôi không đồng ý với chủ đề: TV chỉ để giải trí chứ không phải để học.

Cám ơn vì đã lắng nghe!

Mik thấy bà viết còn rất sơ sài nên mong mina góp ý để bài đc hoàn chỉnh hơn!


Sau khi đc góp ý, đây là bài mik nghĩ đã đủ hoàn chỉnh:

Hi everyone, my name is Anh. Today I will talk about my group's topic: TV is just for fun, not for learning. I disagree on this topic because there are currently many educational channels.

Benefits of watching television in education:

When watching TV we can watch channels with educational programs, for example we can watch VTV7.

Current educational programs are very popular. Especially on VTV7 and animated channels. The reason why I say channels that are useful for learning because hidden in each movie are intermingling some of our images, we can get it fixed.

When watching programs like Who is a Millionaire or Fast like lightning, questions also help us understand more knowledge.

When watching TV we do not need to go anywhere but still know every place in the country or the world like the Hawaii Sea, etc.

In addition to the above, we can review the knowledge learned on VTV7, .. more easily

After studying on TV, we can apply it to reality in a visual and profound way without any books or documents.

For these reasons, I disagree with the topic: TV is for entertainment, not for learning.

Thanks for listening!


Cảm ơn vì đã đọc topic của Anh!

Thân Anh

January 12, 2019

11 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Khanhx
 • Chưa cuốn hút sinh động lắm
 • mik nghĩ bạn nên có đoạn dịch từ anh sang việt như thế sẽ dễ hiểu hơn
 • good luck!
January 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Cảm ơn đã góp ý.
January 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/luclappp_
 • Uh, mình cx làm thế này đc 1 lần, mình có 1 số gợi ý cho bạn như sau:
Mình ngu TA cho nên mình sẽ lấy bài dịch
 1. Lý do tại sao tôi nói các kênh hữu ích cho việc học vì ẩn trong mỗi bộ phim là một bài học cho mỗi chúng ta. => Bạn nên sửa là : Lý do tại sao tôi nói các kênh hữu ích cho việc học vì ẩn trong mỗi bộ phim là xen lẫn một vài đâu đó hình ảnh của chúng ta, chúng ta có thể lấy nó mà khắc phục.

 2. Khi xem các chương trình như Ai là triệu phú hay Nhanh như chớp, các câu hỏi cũng giúp chúng tôi hiểu thêm kiến thức. Sửa chúng tôi => chúng ta

 3. Khi xem TV chúng ta không cần phải đi đâu mà vẫn biết nhiều thứ như biển Hawaii, v.v. Bạn nên sửa : Khi xem TV chúng ta không cần phải đi đâu mà vẫn biết mọi nơi trên trong nước hoặc thế giới như biển Hawaii, v.v.

 4. Bạn có thể bổ sung:

_ Ngoài các việc trên, chúng ta có thể ôn tập lại các kiến thức đã học trên VTV7,.. một cách dễ dàng hơn

_ Sau khi học trên TV , chúng ta có thể áp dụng vào thực tế một cách trực quan, sâu sắc mà không cần qua sách vở hay một tài liệu nảo cả


 • Trên kia là ý kiến riêng của mình, có sai sót gì mong bạn thông cảm giúp cho!
January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Cảm ơn bạn nhé!
January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/okikagu
 • Bạn nên in đậm chữ, hoặc bôi vàng chữ đoạn dịch.
January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TarinaEsperanza
 • Bạn ấy chỉ đăng bài để mọi người góp ý bài văn của bạn ấy thôi cần chi phải hình ảnh này nọ ?
January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Wind.
 • cậu gì đó ơi lên mail đi
January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/okikagu

Vậy hả.

January 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Agent_ATP

Fast as lightning : Nhanh như chớp

Who is a millionare: Ai là triệu phú

XD

Mắc cười thiệt nhưng vote cho bạn nhé :D

January 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/-...AnhAnh...-
 • Thks
January 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/.Wind.
 • Millionaire not millionare :v
January 16, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.