https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-

The topic: TV is just for fun, not for study

Chào mina! Anh đây, Hôm nay Anh muốn hỏi mina về chủ đề bên trên. Anh phải viết một bài luận về chủ đề đó nên mong mina giúp đỡ.

Đây là bài của Anh, nếu có sai sót gì mong mina chỉnh cho!

Hi everyone, my name is Anh. Today I will talk about my group's topic: TV is just for fun, not for study. I disagree on this topic because there are currently many educational channels.

Benefits of watching television in education:

 • When watching TV we can watch channels with educational programs, for example we can watch VTV7.

 • Current educational programs are very popular. Especially on VTV7 channel and animation channels. The reason why I say useful channels for learning because hidden in each film is a lesson for each of us.

 • When watching programs like Who is a millionaire or Fast as lightning, the questions also help us understand more knowledge.

 • When watching TV we don't have to go anywhere but still know many things like the Hawaiian sea and so on

For these reasons, I disagree with the topic:TV is just for fun, not for study.

Thank you for listening!

Dịch:

Chào mọi người, tôi tên là Anh. Hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề của nhóm tôi: TV chỉ để vui chứ không phải để học. Tôi không đồng ý về chủ đề này vì hiện tại có nhiều kênh giáo dục.

Lợi ích của việc xem truyền hình trong giáo dục:

 • Khi xem TV chúng ta có thể xem các kênh với các chương trình giáo dục, ví dụ chúng ta có thể xem VTV7.

 • Các chương trình giáo dục hiện nay rất phổ biến. Đặc biệt là trên kênh VTV7 và các kênh hoạt hình. Lý do tại sao tôi nói các kênh hữu ích cho việc học vì ẩn trong mỗi bộ phim là một bài học cho mỗi chúng ta.

 • Khi xem các chương trình như Ai là triệu phú hay Nhanh như chớp, các câu hỏi cũng giúp chúng tôi hiểu thêm kiến thức.

 • Khi xem TV chúng ta không cần phải đi đâu mà vẫn biết nhiều thứ như biển Hawaii, v.v.

Vì những lý do này, tôi không đồng ý với chủ đề: TV chỉ để giải trí chứ không phải để học.

Cám ơn vì đã lắng nghe!

Mik thấy bà viết còn rất sơ sài nên mong mina góp ý để bài đc hoàn chỉnh hơn!

Cảm ơn vì đã đọc topic của Anh!

Thân Anh

2 tiếng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Khanhx
Khanhx
 • 10
 • 7
 • 2
 • 2
 • Chưa cuốn hút sinh động lắm
 • mik nghĩ bạn nên có đoạn dịch từ anh sang việt như thế sẽ dễ hiểu hơn
 • good luck!
1 tiếng trước

https://www.duolingo.com/-...AnhAnh...-
 • Cảm ơn đã góp ý.
58 phút trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.