"ลูกชายของฉันอายุสิบปี"

แปลว่า:My son is ten.

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Anan218

ten years old ก็ไม่ได้เหรอ...

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย