https://www.duolingo.com/MISUZU4ACUTETHDH

[ Mini game ] : BINGO

MISUZU4ACUTETHDH
 • 14
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

*Thể lệ:

Mk sẽ cho các bn mỗi người chơi một bảng số, trên mỗi bảng số có các số ngẫu nhiên. Mk sẽ ra các câu hỏi tiếng anh và số của câu hỏi đó, ai trả lời đúng và nhanh nhất sẽ đc số mà mk đưa ra cho câu hỏi đó. Và người chiến thắng sẽ là người có được hàng dọc hoặc hàng ngang trong bảng số của mk.

*Giải thưởng: ( vì ling có hạn )

Người làm nhanh nhất: 25 ling

Người làm nhanh thứ hai: 15 ling

Chúc vui vẻ

17 phút trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.