"The kind"

แปลว่า:ชนิดประเภท

January 13, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

จะ ชนิด หรือ ประเภท เอาสักอย่าง ไองง


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ซ้ำซ้อน


https://www.duolingo.com/profile/UraiBoonch

ปัญญาอ่อน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย