"We eat rice."

แปลว่า:พวกเรากินข้าว

January 14, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/PUPAE542687

ก็ตอบถูุกแล้วทำไมยังเฉลยว่าเราตอบผิดอะ งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/Now211076

ใช่ๆงงมากๆค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Chiarranai

เรากดผิดเป็นคำว่า we eat girl


https://www.duolingo.com/profile/Aomsupchan

พวกเรากินเด็กผู้หญิง แงะ


https://www.duolingo.com/profile/Zartoru

ใช้คำว่าทาน แทนกินไม่ได้หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/Famin275080

ตอบถูกแล้วผิดได้ไง


https://www.duolingo.com/profile/Nongyui1

อ่าว เราพิมพวกเราทานข้าว


https://www.duolingo.com/profile/Thakeong

คำว่าข้าวออกเสียง s


https://www.duolingo.com/profile/WiraiwanSa

ตอบถูกแล้วทำไมมันผิด!!??


https://www.duolingo.com/profile/JeleDayfor

สำเนียงไทยยังถูกเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย