"Η χώρα έχει πενήντα εφημερίδες."

Translation:The country has fifty newspapers.

1 month ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/iNTERS22
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3
 • 3
 • 3

Must be Vatican

1 month ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.