"มันคืองานเลี้ยงท้องถิ่นงานหนึ่ง"

แปลว่า:It is a local party.

4 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RFLZ13

ในช้อยส์เขียน it is one local party แต่พอมาเม้น ข้างบนเขียนa local ??

4 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย