1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "มันคืองานเลี้ยงท้องถิ่นงานหน…

"มันคืองานเลี้ยงท้องถิ่นงานหนึ่ง"

แปลว่า:It is a local party.

January 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RFLZ13

ในช้อยส์เขียน it is one local party แต่พอมาเม้น ข้างบนเขียนa local ??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย