"He runs without shoes."

แปลว่า:เขาวิ่งโดยไม่สวมรองเท้า

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/n3jb5

เขาวิ่งไม่ใส่รองเท้า ไม่ได้หรอ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย