"I really like my job."

แปลว่า:ผมชอบงานของผมจริงๆ

January 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

I = ฉัน,เธอ,ผม และคำเรียกคำตัวเอง อย่ายึดติดกับคำแปลว่าฉันอย่างเดียวทำให้ไม่เข้าใจความหมายแท้จริงของคำ


https://www.duolingo.com/profile/ArkiraRatP

I = ฉัน...ฉันชอบงานของฉันจริงๆ...


https://www.duolingo.com/profile/Simarimate

ยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าพวกคุณไม่ใส่ใจพัฒนาแอพเลย


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย