"ฉันมีเป็ด"

แปลว่า:I have the duck.

January 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/q1FO5

ทำไมใช้ The


https://www.duolingo.com/profile/gib596256

the คือเจาะจง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย