"จานของวันนี้คือปลา"

แปลว่า:The plate of the day is fish.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fatihah441828

ทำไมถึงแปลว่า จานของวันนี้คือปลา​ งง**

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย