1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Powiedział, że byłyby proble…

"Powiedział, że byłyby problemy."

Tłumaczenie:He said there would have been problems.

May 18, 2014

9 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/buskes76

1) "that" w znaczeniu "że" w j.ang. w większości wypadków możemy pominąć dlatego go tu brak!
2) "there" to nigdy "że" ! jest tu częścią konstrukcji która znaczy że coś jest /wystepuje /ma miejsce ... - "there (to be {w odpowiej odmianie i formie} )" -
"there is/are/was/would be/would have been /have been /had been /... "
! , np.;
"byłby problem" - "there would have been A problem" /
"byłyby problemY" - "there would have been problemS"
/analogicznie jak poniższe/
"Jest problem" - "There is A problem" /
"Są problemY" - "There are problemS"

/inne przykłady/
"Był problem" -"There was A problem" /
"Były problemY" - "There was problemS" // ....
* itp itd


https://www.duolingo.com/profile/buskes76

(ad) w ostatni błąd (!);
"There WERE problemS" - "BYŁY problemY"
...a nie "was" bo odmiana "to be" w czasie przEszłym:
/ I was / you were / he,she,it was //
/ we were / you were /
they were /


https://www.duolingo.com/profile/buskes76

{"On} Powiedział , że BYŁYBY problemy" -
"He said {that} THERE would have BEEN problems"

1) zarówno z "that" jak i bez jest poprawnie, po prostu "that" w znaczeniu "że" w j.ang. w większości wypadków możemy pominąć dlatego go tu brak
2) "there" jest tu częścią konstrukcji analogicznej do "there is/are" (z present simple) która ma znaczenie ze coś; jest /występuje /ma miejsce itp , a w trybie warunkowym przeszłym tak właśnie wyglada; "byłyby" - "there would have been"


https://www.duolingo.com/profile/buskes76

"Powiedział, że byłyby problemy" bez kontekstu zalicza:
1) "He said {that} there would be problems" czyli w znaczeniu dotyczącym przYszłości (lub ew. teraźniejszości).
2) "He said {that} there would HAVE beEN problems" odnosi się do przeszłości.
PS "that" w znaczeniu że można w wielu przypadkach pominąć
PS(2) konstrukcja "there is /are /was /were /wiil be /will have been /had been /(would) have been /..." w znaczeniu że coś; jest ~występuje ~istnieje opisana w innym komentarzu


https://www.duolingo.com/profile/angielskid241481

ŻE to jest that, a nie there -


https://www.duolingo.com/profile/Jzef16

He said that would have been problems . Nie uznano ?????


https://www.duolingo.com/profile/Janina288313

Z that mi nie zaliczyło Uwazam ze nieslusznie


https://www.duolingo.com/profile/Janina288313

Z there bulo dobrze Mam wątpliwości co lepiej that czy there

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.