"การกล่าวโทษ"

แปลว่า:The blame

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phatcharap11

Accusation น่าจะเหมาะกว่าไหม ที่จะใช้ในศาล

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย