"พวกเขาพยายามทำข้อสอบให้เสร็จ"

แปลว่า:They try to finish the test.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RFLZ13

ข้อสอบ เราตอบ exam เฉลยคือ test ไม่ได้หรอ?

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย