"The girl eats a lemon."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้กินมะนาวลูกหนึ่ง

January 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LkqD12

พิมพ์ถูกบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/CelineM.N

กินมะนาวหนึ่งลูก หรือ ลูกหนึ่ง มันก็เหมือนกันนะในเชิงความหมาย .... เพื่อ???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย