"Η δύναμη του άντρα."

Translation:The man's strength.

4 weeks ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lindoula
 • 24
 • 15
 • 13
 • 13
 • 11
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 369

Is "the strength of man" acceptable here?

4 weeks ago

https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos
Mod
 • 22
 • 16
 • 14
 • 8

"Man", when used like that (no article), means "άνθρωπος"=human.

4 weeks ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.