"They believe the children."

แปลว่า:พวกเขาเชื่อเด็กหลายคน

January 19, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

เป็นไปได้ด้วยหรอ แบบนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย