"Her sister will see a spider under her hat."

แปลว่า:พี่สาวของเธอจะเห็นแมงมุมตัวหนึ่งอยู่ใต้หมวกของเธอ

January 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/fResult

พี่สาวของเธอจะเห็นแมงมุมใต้หมวกของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/fResult

ตัวหนึ่งมาจากไหนฟระ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย