"Her sister will see a spider under her hat."

แปลว่า:พี่สาวของเธอจะเห็นแมงมุมตัวหนึ่งอยู่ใต้หมวกของเธอ

January 21, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/fResult

พี่สาวของเธอจะเห็นแมงมุมใต้หมวกของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/fResult

ตัวหนึ่งมาจากไหนฟระ


https://www.duolingo.com/profile/NumSmile

ถ้าเป็น " Her sister has saw a spider under her hat." จะดีกว่านะ ประโยคอันนั่นมันดูเหมือนคำทำนายซะมากกว่า


https://www.duolingo.com/profile/ApionNamwi

ใช่ เหมือนรู้ล่วงหน้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย