"Her sister will see a spider under her hat."

แปลว่า:พี่สาวของเธอจะเห็นแมงมุมตัวหนึ่งอยู่ใต้หมวกของเธอ

4 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SilaSettja

พี่สาวของเธอจะเห็นแมงมุมใต้หมวกของเธอ

4 สัปดาห์ที่แล้ว

https://www.duolingo.com/SilaSettja

ตัวหนึ่งมาจากไหนฟระ

4 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย