"I am from the west."

แปลว่า:ฉันมาจากทางทิศตะวันตก

4 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/mamamia.ma

ฉันมาจากตะวันตกก็น่าจะได้นะคะ

4 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย