"I am from the west."

แปลว่า:ฉันมาจากทางทิศตะวันตก

January 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mamamia.ma

ฉันมาจากตะวันตกก็น่าจะได้นะคะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย