https://www.duolingo.com/profile/-Uz-

Tinycards by uz~

Trước khi vào vấn đề thì Zen ơi cho mượn bản quyền nhé~

I.Thời gian

  • Các bạn sẽ làm từ lúc mik đăng đến ngày 25 sẽ end~

II.Luật

  • Làm xong nhớ chụp ảnh đăng lên t/p~

  • Ai làm sớm nhất + 5 lings

  • Trong những người đã làm xong thì mik sẽ chọn 2 người cùng làm tinycards vs mik ( ZEN ui cho tui mượn bản quyền nghen nếu ko cho thì tui sẽ xóa)

  • 2 người cùng làm tinycards vs mik sẽ được 15 lings

+LINK LÀM BÀI

Bye~

January 22, 2019

31 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.