https://www.duolingo.com/-Mey..Lii

| Music | ♪ DNA Lyrics ♪

 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Album “LOVE YOURSELF: 承 ‘Her’”

Vietnamese Lyrics

Korean Lyrics

English Lyrics


[Verse 1: V]

첫눈에 널 알아보게 됐어

At first sight, I could recognize you

Anh đã nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên

서롤 불러왔던 것처럼

As if we were calling for each other

Như thể chúng ta đã từng gọi tên nhau

내 혈관 속 DNA가 말해줘

The DNA in my blood vessels tell me

Chính DNA trong huyết quản anh mách bảo rằng

내가 찾아 헤매던 너라는 걸

That it’s you I was looking all over for

Em chính là người con gái anh vẫn luôn kiếm tìm

[Verse 2: J-Hope, RM]

우리 만남은 수학의 공식

Our meeting is like a mathematical formula

Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một phương trình toán học

종교의 율법 우주의 섭리

Commandments of religion, providence of the universe

Cả những giáo điều và vận mệnh của vũ trụ này

내게 주어진 운명의 증거

The evidence of destiny given to me

Cả những lá số tử vi đưa đến tay anh

너는 내 꿈의 출처

You’re the source of my dream

Em là khởi thủy cho giấc mơ anh

Take it take it

Take it take it

Đón lấy nó, hãy đón lấy

너에게 내민 내 손은 정해진 숙명

My hand reaching out to you is my chosen fate

Vươn tay đón lấy em vốn là điều do số phận an bài

[Pre-Chorus: Jungkook, V]

걱정하지 마 love

Don’t worry, love

Đừng lo lắng, tình yêu à

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không hề là sự trùng hợp đâu

우린 완전 달라 baby

We’re totally different, baby

Hai ta là những kẻ đặc biệt đấy, em à

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Vì chúng ta đã tìm thấy chân mệnh đời mình

[Chorus: Jimin, Jungkook]

우주가 생긴 그 날부터 계속

From the day of the universe’s creation and beyond

Bắt đầu từ thuở vũ trụ sơ khai

무한의 세기를 넘어서 계속

Through the infinite centuries and beyond

Tiếp nối là các thế kỷ dài vô tận

우린 전생에도 아마 다음 생에도

In the previous life and maybe the next too

Từ kiếp trước, và có lẽ cả suốt kiếp sau nữa

영원히 함께니까

We’re eternally together

Đôi ta sẽ mãi bên nhau

[Hook: Jungkook, Jimin]

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Cả hai ta đều là những người tìm thấy chân mệnh đời mình

DNA

[Verse 3: Suga, J-Hope, RM]

I want it this love I want it real love

I want it this love I want it real love

Anh muốn tình yêu này.Anh muốn đó là tình yêu thực sự

난 너에게만 집중해

I only focus on you

Chỉ chú ý đến mình em

좀 더 세게 날 이끄네

You steer me a little harder

Nhưng em lại đẩy anh đi xa hơn

태초의 DNA가 널 원하는데

The DNA of the genesis wants you

DNA của Đấng Cứu Thế đều chọn em

이건 필연이야 I love us

This is inevitable, I love us

Điều này đâu thể tránh khỏi.Anh yêu chúng

우리만이 true lovers

We are the only true lovers

Chỉ chúng ta mới là chân ái đời nhau

[Verse 4: Jungkook, Suga]

그녀를 볼 때마다 소스라치게 놀라

Every time I see her, I freak out

Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều hoảng hốt

신기하게 자꾸만 숨이 멎는 게 참 이상해 설마

Surprisingly, I keep gasping and it’s weird, maybe

Không hiểu sao anh luôn há hốc kinh ngạc.Có lẽ nó kì quặc lắm đây

이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까

This is the emotion they call love

Xúc cảm mà mọi người gọi là tình yêu

애초부터 내 심장은 널 향해 뛰니까

Because from the very beginning, my heart runs to you

Vì anh giờ chỉ biết.Tim mình thổn thức vì em ngay từ phút đầu

[Pre-Chorus: Jin]

걱정하지 마 love

Don’t worry, love

Đừng lo lắng, tình yêu à

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu

우린 완전 달라 baby

We’re totally different, baby

Chúng ta là những thực thể khác biệt đó, em à

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Vì hai ta là những người tìm thấy số mệnh của mình

[Chorus: Jungkook, Jimin]

우주가 생긴 그 날부터 계속

From the day of the universe’s creation and beyond

Bắt đầu từ thuở vũ trụ sơ khai

무한의 세기를 넘어서 계속

Through the infinite centuries and beyond

Tiếp nối là các thế kỷ dài vô tận

우린 전생에도 아마 다음 생에도

In the previous life and maybe the next too

Từ kiếp trước, và có lẽ cả suốt kiếp sau nữa

영원히 함께니까

We’re eternally together

Đôi ta sẽ mãi bên nhau

[Hook: Jungkook]

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Cả hai ta đều là những người tìm thấy chân mệnh đời mình

DNA

[Bridge: V, Jin, Jungkook, Jimin]

돌아보지 말아

Don’t look back

Đừng nhìn lại

운명을 찾아낸 우리니까

Because we're the two who found our destiny

Vì chúng ta đã tìm thấy số mệnh đời mình

후회하지 말아 baby

Don’t regret it, baby

Đừng hối tiếc nữa, tình yêu à

영원히

Because we're forever

Chúng ta sẽ mãi mãi

영원히

Forever

Mãi mãi

영원히

Forever

Mãi mãi

영원히

Forever

Mãi mãi

함께니까

We are together

Bên nhau

[Pre-Chorus: Jimin, Jungkook]

걱정하지 마 love

Don’t worry, love

Đừng lo âu, tình yêu à

이 모든 건 우연이 아니니까

None of this is a coincidence

Tất cả không phải sự trùng hợp đâu

우린 완전 달라 baby

We’re totally different, baby

Chúng ta là những kẻ khác biệt đấy

운명을 찾아낸 둘이니까

Because we’re the two who found our destiny

Vì chúng ta đã may mắn tìm ra số mệnh đời mình

DNA

[Outro: J-Hope, Jungkook]

La la la la la

La la la la la

우연이 아니니까

Because it’s not a coincidence

Vì tất cả không phải là trùng hợp

La la la la la

La la la la la

우연이 아니니까

Because it’s not a coincidence

Vì tất cả không phải là trùng hợp

DNA


 • [Cre : -Mey..Lii]


posted by Gum at 21:14 - 2019, 22th january
1/22/2019, 2:12:13 PM

57 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thangvipkt
 • 24
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 69

bạn thi đua với mik nhé

1/22/2019, 2:20:25 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • ? :D
1/22/2019, 2:21:06 PM

https://www.duolingo.com/NhanTrucHien

Upvote , bài viết thú vị, cần lắm những topic âm nhạc thế này :D

1/22/2019, 10:48:46 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Thanks cậu iuuuuu :33
1/23/2019, 5:26:51 AM

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Votee choaa Gum yuu nah~ <3

1/23/2019, 1:55:55 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Thanks Lyy iuuu nak~
1/23/2019, 5:26:13 AM

https://www.duolingo.com/.Lyy.

Hcj :33

1/25/2019, 12:19:24 PM

https://www.duolingo.com/Kim_Taehyung_V

Voteeeee! >.

1/23/2019, 2:30:56 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn câu iu :>
1/23/2019, 5:25:59 AM

https://www.duolingo.com/_shii.25
 • 16
 • 8
 • 4
 • 47

vote cho e nhae :D chăm chỉ thiệc đó :333

1/23/2019, 3:50:16 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn chị iuu =33 Coi như mừng cho 1 cái Tết ấm no của em :>>
1/23/2019, 5:25:39 AM

https://www.duolingo.com/-.Moo

Chị Xu phải ko ?

1/23/2019, 11:03:59 AM

https://www.duolingo.com/_shii.25
 • 16
 • 8
 • 4
 • 47

đúng rồi e :)

1/23/2019, 12:12:47 PM

https://www.duolingo.com/-.Moo

lâu rồi ko on nhớ chị quá đi

1/23/2019, 1:08:30 PM

https://www.duolingo.com/_shii.25
 • 16
 • 8
 • 4
 • 47

hì =)) mà ai là aii ý nhỉ !? chị hơi "não cá vàng" tí :333

1/23/2019, 1:42:18 PM

https://www.duolingo.com/-.Moo

Pusheen nè

1/23/2019, 2:04:30 PM

https://www.duolingo.com/_broken.4_
 • hú Gum chymtee nhae :> nhớ tui hơm, xù nè =] dạo này ít onl v ?
1/23/2019, 10:26:05 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Hú :> Ra là cậu xù thưn iêu =)) Thay avt khó nhận ra qué =]]]
1/23/2019, 2:10:38 PM

https://www.duolingo.com/_broken.4_
 • à hí hí, có phải thay mỗi ava đâu, thay cả tđn mừ -.- à mà s ít onl dzậy ???
1/23/2019, 3:14:09 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Hơi bận xíu =))
1/24/2019, 12:26:52 PM

https://www.duolingo.com/_broken.4_
 • oh :>
1/25/2019, 2:30:28 PM

https://www.duolingo.com/-.Moo

Vote

1/23/2019, 11:04:46 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Thanks Pusheen
1/23/2019, 2:09:25 PM

https://www.duolingo.com/-.Moo

mà bạn có thể nói cho mk biết bạn là ai ko, mk ko nhớ

1/23/2019, 3:18:54 PM

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Chj Gum bt chj Pusheen à?
1/23/2019, 3:33:00 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Uưm cx có thể coi là thế =)))
1/23/2019, 9:38:26 PM

https://www.duolingo.com/Army-Bangtan

<3

1/23/2019, 1:07:08 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

<33

1/23/2019, 2:09:07 PM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Oww~ Upvote cho Gum yêu của tớ nạ!
Hình cuối topic thấy V và Suga cute quớ ờ!!
1/23/2019, 1:07:40 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn ~ Mà cậu là.... ??
Aeyo <33
1/23/2019, 2:08:59 PM

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Nut đó cy!
1/23/2019, 3:33:26 PM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Nae~
1/24/2019, 12:19:23 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Lâu r chả thấy tung tích j nhỉ =)))
1/24/2019, 1:03:35 PM

https://www.duolingo.com/_Park-Jiyoung_
 • Ukm! Tớ nhớ có cái lần cậu đổi tên là Cherry, tớ kể một đống chuyện vs con bạn có tên Cherry ra... =V Hớ hớ! Hồi đấy mềnh như bị thần kênh ếy~
2/7/2019, 2:39:06 PM

https://www.duolingo.com/-Uz-
 • Vote cho gum iu dấu nhoa~

 • Gum mở minigame ik mở ở trong bảng biểu mẫu ik~

1/23/2019, 1:13:59 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Thanks Ú iu~

 • Để khi nào tui lên 1k lings thì tui sẽ tổ chức mà =)

1/23/2019, 2:08:16 PM

https://www.duolingo.com/-Uz-

ok~

1/24/2019, 12:46:52 PM

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Vote cho cy cái nak~

 • DNA!!!!

1/23/2019, 1:39:14 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn eiu =33
cày đuy em eeiiiiii.... Đì èn ây =)))
1/23/2019, 2:07:33 PM

https://www.duolingo.com/-...Yeong...-
 • Hổng có j <3
Cày muốn dập mẹ con mắt đi rồi nek~
1/23/2019, 2:24:39 PM

https://www.duolingo.com/TravelViet

:)) vote 5* nè

1/24/2019, 1:42:55 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn =*
1/24/2019, 1:02:40 PM

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-
 • up nghen~
tuy mị hk thik Bang Tang Bóy Bòy Boy
1/24/2019, 2:35:31 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn Bon iuu ~
vậy cậu là fandom nào .-.
1/25/2019, 10:47:53 AM

https://www.duolingo.com/-.Swuni.juzk.1.-
 • gọi mị là Jer đc r~
Sistar19 vs Oh My Girl nghen à cậu @K mí z?
1/25/2019, 1:41:05 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
2k6 =))))
1/27/2019, 11:10:01 AM

https://www.duolingo.com/-kwi.th97
 • 14
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • Vote for Gum ạ :) Happy New Year <3
1/25/2019, 11:27:00 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn Han ạ :) Happy new year <333333333333333
1/26/2019, 9:22:59 AM

https://www.duolingo.com/-kwi.th97
 • 14
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • Kcj ạ :) <333
1/26/2019, 10:28:59 AM

https://www.duolingo.com/.Sunlingt.
 • Vote vì là ARMY :)P
1/25/2019, 3:47:21 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Thanks cậu ARMY =)
1/26/2019, 9:23:26 AM

https://www.duolingo.com/.Mixx.
 • 15
 • 7
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

''laik'' muộn r :(

năm mới vv nhé :3 ,Yêu lắm cơ <3

1/26/2019, 11:51:18 AM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Ko sao mà :33

 • Happy new year =3 Yêu Urin lắm nak~ <3

1/27/2019, 11:09:27 AM

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Sr vì vote muộn cho Gum nka~

 • Happy New Year

1/28/2019, 12:52:55 PM

https://www.duolingo.com/-Mey..Lii
 • 22
 • 8
 • 6
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Mơn .-. Mà cậu là ai dzậy nhỉ ?! ._.

 • Happy new year~

1/29/2019, 1:15:12 PM

https://www.duolingo.com/.Lyy.
 • Suri ý Gum ạ :333
1/31/2019, 7:00:36 AM

https://www.duolingo.com/-..Vit-kon..-
 • Suri đây mà~
1/31/2019, 1:36:46 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.