"คำถามของคุณไม่มีคำตอบ"

แปลว่า:Your question does not have an answer.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Trerawat

ทำไม you ใช้ does อ่ะ ต้อง do ปะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย