"My shirt has different colors."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของฉันมีสีต่างๆ

January 24, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Hathairath2

สระ ีไปไหนฉันงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/HINE86752

แยกคำมาเละเทะมาก


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

เราตอบถูกก็บอกว่าเราตอบผิดจะไปยังไงล่ะทีนี้


https://www.duolingo.com/profile/Cinderfatty

คัดลอกข้อความตรงเฉลยไปตอบเลยค่ะ งงๆ กับระบบเหมือนกัน บางอันถูก แต่ไม่ให้ผ่าน ลองทำตามนี้ดูค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/IG-itboy

คำศัพท์เละมากครับบ


https://www.duolingo.com/profile/KittiphotS

แก้ไขทีเถอะ


https://www.duolingo.com/profile/KittiphotS

จะตอบยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย