"My shirt has different colors."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของฉันมีสีต่างๆ

January 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/moCg6d

เราตอบถูกก็บอกว่าเราตอบผิดจะไปยังไงล่ะทีนี้


https://www.duolingo.com/profile/Cindy905854

คัดลอกข้อความตรงเฉลยไปตอบเลยค่ะ งงๆ กับระบบเหมือนกัน บางอันถูก แต่ไม่ให้ผ่าน ลองทำตามนี้ดูค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย