"My shirt has different colors."

แปลว่า:เสื้อเชิ้ตของฉันมีสีต่างๆ

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/moCg6d

เราตอบถูกก็บอกว่าเราตอบผิดจะไปยังไงล่ะทีนี้

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย