"My wife cooks well."

แปลว่า:ภรรยาของผมทำอาหารเก่ง

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TammanunCh

ภรรยาของฉัน?

3 สัปดาห์ที่แล้ว

https://www.duolingo.com/Emma.mina
  • 20
  • 13
  • 9
  • 2

"ของฉัน" ก็ได้ไหม

2 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย