"My wife cooks well."

แปลว่า:ภรรยาของผมทำอาหารเก่ง

January 25, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/TammanunCh

ภรรยาของฉัน?


https://www.duolingo.com/profile/Mina.k7

"ของฉัน" ก็ได้ไหม


https://www.duolingo.com/profile/tack124

ภรรยาของฉัน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม


https://www.duolingo.com/profile/NattaditTa

ฉัน กับ ผม มันคนละคนหรอ ฝากยู

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย