"The month"

แปลว่า:เดือนนั้น

January 25, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/MiniPuppy1

เห้ย บางโจทย์ก็มีนั้น บางก็ไม่มีนั้น เอาไงกันแน่ ไปคุยกันก่อนมั้ย?


https://www.duolingo.com/profile/0hJi1

มี "นั้น" ด้วยอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Nat601642

มั่วๆๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

The week=สัปดาห์ the month=เดือน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย