"He made an attempt to be his friend."

แปลว่า:เขาได้พยายามเป็นเพื่อนของเขา

January 25, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

ทำความพยายาม


https://www.duolingo.com/profile/piak121124

พยายามอยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย