"He made an attempt to be his friend."

แปลว่า:เขาได้พยายามเป็นเพื่อนของเขา

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

งงทั้งภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาไทย คนบ้าป่าวพยายามเป็นเพื่อนกับตัวเอง

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย