1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "นี่คือวิถีแห่งชีวิต"

"นี่คือวิถีแห่งชีวิต"

แปลว่า:This is the circle of life.

January 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

นี่คือวัฏจักรของชีวิต น่าจะเข้าท่ากวาาไหม


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is this a term from Theravada Buddhism, or just literally translated from the English?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย