"นี่คือวิถีแห่งชีวิต"

แปลว่า:This is the circle of life.

January 25, 2019

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

นี่คือวัฏจักรของชีวิต น่าจะเข้าท่ากวาาไหม


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is this a term from Theravada Buddhism, or just literally translated from the English?


https://www.duolingo.com/profile/Jirat18

น่าจะเป็น this is the way of life มากกว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย