"นี่คือวิถีแห่งชีวิต"

แปลว่า:This is the circle of life.

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanlapaphr

นี่คือวัฏจักรของชีวิต น่าจะเข้าท่ากวาาไหม

3 สัปดาห์ที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย