"มันคือหนังสือพิมพ์"

แปลว่า:It is a newspaper.

1/26/2019, 3:44:11 AM

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/S4lM8

พิมพ์ถูกแล้วทำไมบอกผิด

1/26/2019, 3:44:11 AM
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย